ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓWDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-06-18 14:54:07

ROŚ.7635

Wycinka drzew i krzewów - zezwolenia

 

I. Podstawa Prawna · Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880); · Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami); · Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086); · Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 1986 r. Nr 6, poz. 33 z późniejszymi zmianami); · Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami);

 

II. Wymagane wnioski · wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zgodny z art.. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.

 

III. Wymagane załączniki · Wykaz drzew wskazanych do wycinki (dla większej ilości drzew)

 

IV. Dokumenty do wglądu · zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej - dotyczy przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178 z późn. zm.) · tytuł własności (akt notarialny)

 

V. Opłaty* · skarbowa: 5 zł za podanie, 0,50 zł za każdy załącznik, przy odbiorze decyzji w wysokości 20,00 zł w postaci znaków opłaty skarbowej dla osób fizycznych na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

VI. Termin załatwienia sprawy · 1 miesiąc

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy · ul. Złota 7 tel.:(41) 357 26 47

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna · Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

IX. Tryb odwoławczy · do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 

X. Opłaty za odwołanie · brak

 

XI. Uwagi · Przy zgłaszaniu wniosku o usuniecie drzew rosnących na granicy dwóch nieruchomości wymagane jest wystąpienie właścicieli obydwu posesji. · Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenie organu gminy na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.

 

* znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie urzędu przy ulicy 3-go Maja 10, lub w kasie ING Bank Śląski S.A. o/Pińczów, ul Złota

 Powrót