Rejestracja działalności gospodarczej - zmiana we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wersja do druku

Rejestracja działalności gospodarczej - zmiana we wpisie

 

Kategoria spraw:

Działalność gospodarcza

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjno-Obywatelski

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
I piętro, pok. 26
tel. 41 35738 71-75

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Przedsiębiorca posiadający wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki obowiązany jest zgodnie z art.30 ustawy z dnia 2 li pca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia  powstania zmiany danych wpisanych co CEIDG.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek  7:30 – 15:30
wtorek  7:30 – 15:30
środa  7:30 – 15:30
czwartek  7:30 – 15:30
piątek  7:30 – 15:30

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wniosek można złożyć elektronicznie na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl) posiadając podpis elektroniczny lub poprzez zaufany profil. Wszelkie informacje o takich możliwościach składania wniosku dostępne są na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl)

Wniosek można 


Opłaty:

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

Wszelkie informacje zachęcające Przedsiębiorcę do dokonania wpłaty związanej z rejestracją, zmianą wpisu, zgłoszeniem zawieszenia, wznowienia oraz wykreśleniem działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne. 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego  potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U.z 2010 Nr 220, poz.1447 z późniejszymi zmianami).


Załączone pliki:


(CEIDG-MW_.pdf - 46.936 KB) Data publikacji: 2014-08-08 12:09:13 Redaktor: Paweł Klaczak

(CEIDG-PN..pdf - 31.64 KB) Data publikacji: 2014-08-08 12:35:13 Redaktor: Paweł Klaczak

(CEIDG-POPR.pdf - 23.227 KB) Data publikacji: 2014-08-08 12:35:24 Redaktor: Paweł Klaczak

(CEIDG-RB..pdf - 36.618 KB) Data publikacji: 2014-08-08 12:38:34 Redaktor: Paweł Klaczak

(CEIDG-RD.pdf - 41.787 KB) Data publikacji: 2014-08-08 12:38:53 Redaktor: Paweł Klaczak

(CEIDG-SC.pdf - 33.086 KB) Data publikacji: 2014-08-08 12:39:35 Redaktor: Paweł Klaczak

(Instrukcja_CEIDG-1.pdf - 101.357 KB) Data publikacji: 2014-08-08 12:39:59 Redaktor: Paweł Klaczak
CEIDG-1_bez załączników
(CEIDG-1_bez_zalacznikow,.pdf - 62.011 KB) Data publikacji: 2014-09-02 11:37:58 Redaktor: Paweł Klaczak
CEIDG-1_wraz z załącznikam
(CEIDG-1_wraz_z_zalacznikami,.pdf - 103.182 KB) Data publikacji: 2014-09-02 11:41:04 Redaktor: Paweł Klaczak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1510

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-06-16 11:16:45
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-06-17 07:51:44
Ostatnia zmiana: Paweł Klaczak, data: 2014-09-03 10:32:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony