Struktura własnościDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2006-12-08 14:04:45

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400 000,00 zł. i dzieli się na 20 000 udziałów po 20,00 zł. każdy. Wszystkie udziały Spółki należą do udziału Gminy w Pińczowie.Powrót