Wersja do druku

Zamawiający:

Wodociągi Pińczowskie Spólka z o.o. w Pińczowie

Adres:

28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. (041) 3572033, fax. fax. (041) 3575546
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 2148

Data publikacji:
2016-11-02 08:51:11

Przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Pińczowie".

Treść przetargu:

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH

                Wodociągi Pińczowskie Sp. z o. o  ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów informuje, że w dniu 18.10.2016 r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Pińczowie”.

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 02.11.2016 r. o godz. 9:00.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą otrzymanych punktów złożył Wykonawca:

 Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów                w kryterium cena

Ilość punktów w kryterium termin wykonania

Ilość punktów             w kryterium okres udzielonej rękojmi

Łączna ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ELWOD”                                U. Błońska, E. Błońska         Domaszowice 216,                                    25-900 Kielce

59,00

0

 

31

 

 

90

 

Oferty pozostałych Wykonawców ocenione zostały następująco:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów            w kryterium cena

Ilość punktów w kryterium termin wykonania

Ilość punktów           w kryterium okres udzielonej rękojmi

Łączna ilość punktów

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „Hydrocomplex” Mariusz Kozera, ul. Jabłoniowa 15, 28-100 Busko-

Zdrój

38,47

10

31

79,47

3

Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak sp. j. ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn

42,89

10

31

83,89

 

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 08.11.2016 r.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Wyk w 5 egz.

1.     Wykonawca egz. od 1 do 3

2.     Egz. 4 Tablica ogłoszeń

 

3.     Egz. 5 a/a

Załączone pliki
informacja_o_wynikach_lesna.pdf (informacja_o_wynikach_lesna.pdf - 224.395 KB)
Data publikacji: 2016-11-02 08:52:07 Redaktor: Zdzisław Chrobot

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 210
Wprowadził do systemu: Zdzisław Chrobot, data: 2016-11-02 08:51:11
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2016-11-02 09:25:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu