Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2188

Data publikacji:
2017-02-27 14:12:34

Przedmiot: INFORMACJA
o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 20 lutego 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Treść przetargu:

INFORMACJA

 

 

o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 20 lutego 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu  20.02.2017 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy.

 

Lp.

Nr ewid.

nieruchom.

Nr księgi

wieczystej

Powierzch.

gruntu

w m2

Położenie

nieruchom.

Cena wywoławcza

w zł

Cena osiągnięta

w zł

Nabywca nieruchom.

1.

110/1

KI1P/000

24561/5

909

Pińczów

obr. 02

30.000,00

+ VAT

30.300,00

+ VAT

Gomar Pińczów Spółka z o. o. SKA

2.

110/2

KI1P/000

24561/5

488

Pińczów

obr. 02

 

15.000,00

+VAT

15.150,00

+VAT

Teresa i Andrzej małż. Gawron

 

Do przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości przystąpiło odpowiednio po jednym uczestniku, którzy zgłaszali postąpienia w kwocie odpowiadającej wysokości postąpienia podanego w ogłoszeniu o przetargu.

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 27.02.2017r. do 06.03.2017 r.

 

BURMISTRZ                       

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 145
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-02-27 14:12:34
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-02-27 14:18:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu