Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2194

Data publikacji:
2017-03-14 08:30:43

Przedmiot: O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Treść przetargu:

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opis nieruchomości:    Garaż

Położenie:    Gacki –Osiedle obr.18 Leszcze, na nieruchomości oznaczonej nr działki 77/7

Powierzchnia garażu :     18,36 m2

Nr księgi wieczystej:    KI1P/00023216/5

Stawka czynszu najmu:    88,00 zł  rocznie +  podatek VAT (23%)

Termin wnoszenia opłat:    roczna

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu najmu   -   88,00 zł

Wadium         - 10,00 zł

 

Do wylicytowanego rocznego czynszu najmu doliczony zostanie podatek VAT (23%).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 o godz. 10 00

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

● osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

● reprezentanci osoby prawnej-aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie  w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu,

● pełnomocnicy-dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 kwietnia 2017 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tutejszego urzędu.

Wpłaty należy dokonać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 89 8509 0002 2001 0004 8767 0005 Bank Spółdzielczy w Pińczowie lub w kasie Urzędu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu najmu nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Kwota czynszu najmu ustanowiona w drodze przetargu  podlega zapłacie nie później niż do dnia określonego w umowie najmu. Umowa najmu zostanie sporządzona na okres trzech lat.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10, tel. 413573871, wew. 315.

 

B U R M I S T RZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak

 

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 173
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-03-14 08:30:43
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-03-14 08:37:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu