Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2227

Data publikacji:
2017-05-29 14:37:16

Przedmiot: INFORMACJA
o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 22 maja 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Treść przetargu:

INFORMACJA

 

o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 22 maja 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu  22.05.2017 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy.

 

Lp.

Nr ewid.

nieruchom.

Nr księgi

wieczystej

Powierzchnia

gruntu

w m2

Położenie

nieruchomości

Cena wywoławcza

w zł

Cena osiągnięta

w zł

Nabywca nieruchom.

1.

485/14

KI1P/000

23216/5

1648

Leszcze

obr.18

43.000,00

+ VAT

-

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

2.

485/15

KI1P/000

23216/5

1666

Leszcze

obr.18

43.000,00

+ VAT

-

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

3.

485/16

KI1P/000

23216/5

1479

Leszcze

obr.18

38.000,00

+ VAT

-

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

4.

160/328

234/2

241/3

243/3

244/3

KI1P/000

15566/4

KI1P/000

18050/5

1714

Pińczów

obręb 08

ul. Grunwaldzka

130.000,00

+ VAT

131.300,00

+ VAT

Anna i Tomasz Kasza

5.

160/327

234/1

241/2

243/2

244/2

KI1P/000

15566/4

KI1P/000

18050/5

1297

Pińczów

obręb 08

ul. Grunwaldzka

98.000,00

+ VAT

98.980,00

+ VAT

Anna i Tomasz Kasza

 

Przetarg na nieruchomości z pozycji 1, 2 i 3 zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium.

Do przetargu na sprzedaż nieruchomości z pozycji 4 i 5 przystąpił jeden uczestnik, który zgłosił postąpienie w kwocie odpowiadającej wysokości postąpienia podanego w ogłoszeniu o przetargu.

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 29.05.2017r. do 05.06.2017 r.

 

BURMISTRZ                       

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 140
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-05-29 14:37:16
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-05-29 15:06:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu