Wersja do druku

Zamawiający:

Wodociągi Pińczowskie Spólka z o.o. w Pińczowie

Adres:

28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. (041) 3572033, fax. fax. (041) 3575546
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 2256

Data publikacji:
2017-06-26 09:25:24

Przedmiot: Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w ul. 7 Źródeł i ul. Grodziskowej w Pińczowie.

Treść przetargu:

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH

                Wodociągi Pińczowskie Sp. z o. o  ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów informuje, że w dniu 18.10.2016 r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. 7 Źródeł                                  i ul. Grodziskowej w Pińczowie”.

W postępowaniu wpłynęły 1 oferta.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 22.06.2017 r. o godz. 11:00.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że                                   w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną złożył Wykonawca:

 Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów                w kryterium cena

Ilość punktów w kryterium termin wykonania

Ilość punktów             w kryterium okres udzielonej rękojmi

Łączna ilość punktów

1

Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak sp. j.                     ul. Farna 6

28-136 Nowy Korczyn

 

59,00

10

 

31

 

 

100

 

 

 

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana w  dniu 03.07.2017 r.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Wyk w 3 egz.

1.     Wykonawca egz. 1

2.     Egz. 2  Tablica ogłoszeń

 

3.     Egz. 3 a/a

Załączone pliki
Informacja_wyniki_7zrodel.pdf (Informacja_wyniki_7zrodel.pdf - 217.517 KB)
Data publikacji: 2017-06-26 12:14:28 Redaktor: Zdzisław Chrobot

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 128
Wprowadził do systemu: Zdzisław Chrobot, data: 2017-06-26 09:25:24
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-06-26 12:18:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu