Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2375

Data publikacji:
2017-10-27 12:06:14

Przedmiot: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art.86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów informuje, że w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Pińczów” złożono następujące oferty:

Treść przetargu:

Pińczów. 2017-10-27

OSiGM.271.7.2017.VIII

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art.86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów informuje, że w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Pińczów” złożono następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Firma i adres Wykonawcy

 

Cena (brutto)

 

Czas reakcji

Ładowność urządzenia (piaskarki)

1

2

3

4

5

 

 

 

1.

 

 

FTS „HOS-BUD”

Stanisław Hosaniak

 Mierzwin 59  28-313 Imielno

zadanie nr 1

a/ koszt odśnieżenia z jednoczesnym posypaniem 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki  - 37,80 zł

b/ koszt posypania 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki – 36,72 zł

c/ koszt odśnieżenia 1 km drogi – 10,80 zł

 

 

 

 

1 godz.

 

 

 

5.00 m3

 

 

 

2.

 

 

TRANS-BUD Łukasz Janiga Bełk 90  28-313 Imielno

zadanie nr 1

a/ koszt odśnieżenia z jednoczesnym posypaniem 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki  - 31,32 zł

b/ koszt posypania 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki – 28,08 zł

c/ koszt odśnieżenia 1 km drogi – 16,20 zł

 

 

 

 

1 godz.

 

 

 

5.00 m3

 

 

 

1.

 

 

FTS „HOS-BUD”

Stanisław Hosaniak

 Mierzwin 59  28-313 Imielno

zadanie nr 2

a/ koszt odśnieżenia z jednoczesnym posypaniem 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki  - 108,00 zł

b/ koszt posypania 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki – 97,20 zł

c/ koszt odśnieżenia 1 km drogi – 54,00 zł

 

 

 

 

1 godz.

 

 

 

5.00 m3

 

 

 

2.

 

 

TRANS-BUD Łukasz Janiga Bełk 90  28-313 Imielno

zadanie nr 2

a/ koszt odśnieżenia z jednoczesnym posypaniem 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki  - 52,92 zł

b/ koszt posypania 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki – 50,76 zł

c/ koszt odśnieżenia 1 km drogi – 37,80 zł

 

 

 

 

1 godz.

 

 

 

5.00 m3

 

 

 

1.

 

 

FTS „HOS-BUD”

Stanisław Hosaniak

 Mierzwin 59  28-313 Imielno

zadanie nr 3

a/ koszt odśnieżenia z jednoczesnym posypaniem 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki  - 108,00 zł

b/ koszt posypania 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki – 97,20 zł

c/ koszt odśnieżenia 1 km drogi – 54,00 zł

 

 

 

 

1 godz.

 

 

 

5.00 m3

 

 

 

2.

 

 

TRANS-BUD Łukasz Janiga Bełk 90  28-313 Imielno

 

 

zadanie nr 3

a/ koszt odśnieżenia z jednoczesnym posypaniem 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki  - 52,92 zł

b/ koszt posypania 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki – 50,76 zł

c/ koszt odśnieżenia 1 km drogi – 37,80 zł

 

 

 

 

1 godz.

 

 

 

5.00 m3

 

 

 

1.

 

 

FTS „HOS-BUD”

Stanisław Hosaniak

 Mierzwin 59  28-313 Imielno

zadanie nr 4

a/ koszt odśnieżenia z jednoczesnym posypaniem 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki  - 108,00 zł

b/ koszt posypania 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki – 97,20 zł

c/ koszt odśnieżenia 1 km drogi – 54,00 zł

 

 

 

 

1 godz.

 

 

 

5.00 m3

 

 

 

2.

 

 

TRANS-BUD Łukasz Janiga Bełk 90  28-313 Imielno

zadanie nr 4

a/ koszt odśnieżenia z jednoczesnym posypaniem 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki  - 52,92 zł

b/ koszt posypania 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki – 50,76 zł

c/ koszt odśnieżenia 1 km drogi – 37,80 zł

 

 

 

 

1 godz.

 

 

 

5.00 m3

 

 

Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 200 000,00 zł.

 

Oferenci w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zał. nr 4 do SIWZ.

 

Obowiązek ten dotyczy również Oferentów, którzy taką informację dostarczyli wraz z ofertą.

 

                                                                                                             Burmistrz

                                                                                              mgr inż.Włodzimierz Badurak

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności