Archiwalne wersje:

Informacja o wynikach Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów informuje, że w dniu 08.11.2017 roku o godz. 10 : 15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Pińczów”

Data archiwizowaniaTytuł

Powrót