Archiwalne wersje:

Informacja o zamiarze zawarcia umowy przed udzieleniem zamówienia w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

Data archiwizowaniaTytuł

Powrót