Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie

Adres:
ul. Szkolna 2
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413572844, fax. 413572844
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 2551

Data publikacji:
2018-07-03 15:02:12

Przedmiot: „Remont dwóch łazienek dla chłopców i dziewczynek na parterze budynku w Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie ”

Treść przetargu:

 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania cenowego

1.Przedmiot postępowania .:” Remont dwóch łazienek dla chłopców i dziewczynek na parterze budynku  w Zespole Szkół  Nr 1 w Pińczowie ” .

2. W dniu 03.07.2018r. Przewodniczący Komisji  bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 124.781,00  zł brutto słownie (sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) ,  a następnie publicznie dokonał otwarcia złożonych ofert.

3. Wpłynęły  2 oferty .

4.  W terminie tj. do dnia 03.07.2018 r do godz. 9.00 wpłynęła 1 oferta, a  2 oferta  poza terminem  - nie została ona rozpatrywana.

5. Członkowie Komisji w składzie:

1.       Sławomir Spaczyński    – Przewodniczący

2.       Joanna Strączek             – Członek

3.       Małgorzata Błaszczyk    - Członek

6. Zestawienie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania cenowego na realizację zadania .:” Remont dwóch łazienek dla chłopców i dziewczynek na parterze budynku  w Zespole Szkół  Nr 1 w Pińczowie ” .

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kwota z oferty

      1

 Firma Handlowo-Usługowa

G. Domagała-Drej „ KAZ-BUD”

28-400 PIŃCZÓW

SKRZYPIÓW NR 96

 

114.938,67 PLN

 

 

                                                                                                          p.o. Dyrektora

                                                                                                  Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie  

                                                                                                      mgr Paweł Rutkowski

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 58
Wprowadził do systemu: Małgorzata Błaszczyk, data: 2018-07-03 15:02:12
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2018-07-03 15:05:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu