Wersja do druku

Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PIŃCZOWIE

Adres:
ul. Batalionów Chłopskich 173
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. 0413573865, fax. fax. 0413573865
E-mail:biuro@pecpinczow.pl
Strona www: www.pecpinczow.pl

Numer ID: 2747

Data publikacji:
2019-03-08 13:45:29

Przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla handlowego”

Treść przetargu:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla handlowego”

Wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa firmy

Adres firmy

1.

TRANSHANDROL Marek Kiełb

Spółka Jawna

ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159

39-340 Padew Narodowa

2.

P.H.U.  „ANDAR” 

Dariusz Dudek

ul. Maleckiego 4

25-448 Kielce

3.

P.W. „TRANSLIS”

Henryk Lis

ul. Wolności 21

42-672 Wieszowa

 

W dniu 01.03.2019 r. dokonano wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę

w wysokości 158 200,00 zł netto.

Wybrano oferty firm:

TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka Jawna, 39-340 Padew Narodowa, ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159 – dla dostaw węgla kostka gruba, ekogroszek luzem, ekogroszek workowany.

P.W. „TRANSLIS” Henryk Lis, ul. Wolności 21, 42-672 Wieszowa – dla dostaw węgla orzech II luzem i  orzech I luzem.

jako najkorzystniejsze dla Zamawiającego.

Złożone oferty uzyskały następującą ilość punktów w odniesieniu do poszczególnych asortymentów opału:

Lp.

Asortyment

TRANSHANDROL

ANDAR

TRANSLIS

1.

orzech II luzem

-

87

100

2.

kostka gruba

100

76

93

3.

orzech I luzem

-

85

100

4.

ekogroszek luzem

100

82

94

5

ekogroszek workowany

100

83

92

 

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 61
Wprowadził do systemu: Joanna Wieczorek, data: 2019-03-08 13:45:29
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2019-03-08 14:16:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu