Rejestr zmian przetargu:

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi w Woli Zagojskiej Dolnej dz. nr ewid. 630, 405/1, od km 0+000 do km 0+811, dł. 811mb”

Sortuj według daty modyfikacji Modyfikował Sortuj według daty publikacji OpublikowałAkcja

Powrót