Aktualne przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Zamawiający: Zespół Szkół w Pińczowie | Opublikowany: 2017-07-14 08:40:24

zobacz szczegóły»

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w miejscowości Mozgawa w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Zamawiający: Gmina Pinczów | Opublikowany: 2017-07-12 11:53:09

zobacz szczegóły»

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)"

Zamawiający: Gmina Pinczów | Opublikowany: 2017-07-11 11:46:14

zobacz szczegóły»

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n."„Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia z lokalem mieszkalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi wod – kan, c.o. i energii elektrycznej”

Zamawiający: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie | Opublikowany: 2017-07-07 13:03:25

zobacz szczegóły»

Informacja o otwarciu ofert ostatecznych oraz wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla miału – Pińczów 2017/2018"

Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PIŃCZOWIE | Opublikowany: 2017-07-06 14:07:38

zobacz szczegóły»

znalezionych: 14 na 3 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3   - następna >>>