Aktualne przetargi

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023

Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PIŃCZOWIE | Opublikowany: 2022-04-27 11:47:20

zobacz szczegóły»

„Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”

Dostawa opału – węgla groszku w ilości 1 500 ton, w tym ilość gwarantowana 1 200 ton, ilość 300 ton uzależniona od warunków pogodowych, o następujących parametrach jakościowych:  Wartość opałowa min. 26 MJ/kg  Zawartość popiołu max do 6 %  Wilgotności do 10 %  Zawartość siarki do 0,6 %  Granulacja 8 - 25  Spiekalność (RI) do 10 Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i asortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg, o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego opału.

Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PIŃCZOWIE | Opublikowany: 2022-04-20 09:03:24

zobacz szczegóły»

„Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”.

Dostawa opału w ilości 3 400 ton, w tym ilość gwarantowana 3 000 ton, ilość 400 ton uzależniona od warunków pogodowych, o następujących parametrach jakościowych:  Sortyment: M II A (wg PN 82/G-97001),  Wartość opałowa w stanie roboczym Qir minimalna 23MJ/kg – maksymalna 25MJ/kg,  Zawartość popiołu w stanie roboczym Ar maksymalna do 15%,  Zawartość wilgoci w stanie roboczym Wtr maksymalna do 15%,  Zawartość siarki w stanie roboczym Str maksymalna do 0,6%,  Wymiary ziarna 0 -20 mm, w tym:0-1 mm maksymalnie do 30%, powyżej 20 mm maksymalnie do 5% , maksymalny wymiar ziarna 31,5 mm,  Zawartość części lotnych w stanie suchym bezpopiołowym Vdaf powyżej 30%. Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i asortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg, o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego opału.

Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PIŃCZOWIE | Opublikowany: 2022-04-20 09:03:34

zobacz szczegóły»

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”

Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PIŃCZOWIE | Opublikowany: 2022-03-14 12:38:43

zobacz szczegóły»

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PIŃCZOWIE | Opublikowany: 2022-03-11 10:32:51

zobacz szczegóły»

znalezionych: 36 na 8 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8   - następna >>>