Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – tytuł: „Organizowanie pom

2018-09-03 13:16:34 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – tytuł: „Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów”.

 

Publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu określonego                                                   w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                                 i o wolontariacie    (Dz. U. 2018r., poz. 450  z późn. zm.).

Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres:

Urząd Miejski w Pińczowie

ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

tel. (41) 357 38 71

fax: (041) 357 26 45

e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl

 

TREŚĆ OFERTY

Zobacz również: