Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

2022-05-20 21:38:52 Aktualności

Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej
Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska
na lata 2022–2027 więcej»

Konsultacje- Strategia rozwoju OSI SU 2022-2027

2022-05-20 20:38:46 Aktualności

Konsultacje więcej»

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak SKO.OŚ-60/8125/392/2021 z dnia 12.05.2022

2022-05-16 13:59:04 Aktualności

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak SKO.OŚ-60/8125/392/2021 z dnia 12.05.2022 więcej»

OBWIESZCZENIE MINISTERSTWA INWESTYCJI I ROZWOJU

2022-05-13 12:03:42 Aktualności

OBWIESZCZENIE
Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 30 maja 2019 r., znak: DLI-III.4621.18.2018.EŁ.20, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 7/18 z dnia 25 maja 2018 r., znak: SPN.III.7820.1.3.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Pińczów o długości ok. 4,6 km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdu oraz innych dróg publicznych, w tym drogi wojewódzkiej Nr 767, o długości ok. 1,7 km, na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim.

więcej»

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

2022-05-12 14:03:01 Aktualności

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 więcej»

OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pińczów na lata 2022-2030

2022-05-09 12:44:12 Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza na spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pińczów na lata 2022-2030 więcej»

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak GM-DOK-3.7700.169.2021.MM z dnia 27.04.2022

2022-05-04 11:09:45 Aktualności

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak GM-DOK-3.7700.169.2021.MM z dnia 27.04.2022 więcej»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOO-I.420.21.2021.KT/MK.14 z dnia 28.04.2022r.

2022-04-28 13:37:57 Aktualności

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOO-I.420.21.2021.KT/MK.14 z dnia 28.04.2022r. więcej»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOO-I.420.21.2021.KT.11 z dnia 22.04.2022r.

2022-04-25 11:45:15 Aktualności

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOO-I.420.21.2021.KT.11 z dnia 22.04.2022r. więcej»

OBWIESZCZENIE Starosty Pińczowskiego znak AB.VI.6740.D.1.2022, z dn.06.04.2022 roku

2022-04-20 14:46:07 Aktualności

OBWIESZCZENIE Starosty Pińczowskiego znak AB.VI.6740.D.1.2022, z dn.06.04.2022 roku więcej»