Obwieszczenie KR.ZUZ.1.421.237.2019.IM

2019-10-21 12:51:00 Aktualności

Obwieszczenie KR.ZUZ.1.421.237.2019.IM więcej»

szkolenie członków OKW

2019-10-02 10:09:46 Aktualności

Szkolenie członków OKW więcej»

Oferta Swiętokrzyskiego Banku Żywności - konsultacje społeczne

2019-09-05 12:44:44 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - tytuł: "Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów". więcej»

Program Działania Muzeum

2019-09-03 08:57:09 Aktualności

Program Działania Muzeum więcej»

Budżet Obywatelski

2019-09-02 07:32:17 Aktualności

Karta do głosowania więcej»

Informacja o wyłonieniu kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Pińczowie

2019-08-23 15:13:44 Aktualności

Informacja o wyłonieniu kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Pińczowie więcej»

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2019-08-12 08:51:22 Aktualności

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - KR.ZUZ. 1.421.188.2019.MG więcej»

Debata nad Raportem o stanie Gminy Pińczów

2019-06-10 14:45:03 Aktualności

Debata więcej»

Zgłaszanie kandydatów na ławników

2019-06-10 12:31:20 Aktualności

Ławnicy więcej»

Raport o stanie Gminy Pińczów za 2018 rok

2019-05-31 15:40:09 Aktualności

Raport więcej»