Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego znak AB.VI.6740.D.2.2021 z dnia 06 września 2021 roku

2021-09-07 11:17:37 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E
zawiadamia, że na wniosek z dnia 26 sierpnia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Pińczowie, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 63 KDL”. więcej»

Informacja w sprawie zabytków znak ZRRiD.RN.5140.1.13.2021 z dnia 25.08.2021 roku

2021-09-03 10:15:53 Aktualności

Informacja w sprawie zabytków znak ZRRiD.RN.5140.1.13.2021 z dnia 25.08.2021 roku więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak IR.II.7840.3.3.2021 z dnia 30.08.2021 roku

2021-09-03 10:03:46 Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak IR.II.7840.3.3.2021 z dnia 30.08.2021 roku więcej»

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska)

2021-08-30 13:34:36 Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska) więcej»

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

2021-08-27 11:04:57 Aktualności

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. Uzdrowiska w Urzędzie Miejskim w Pińczowie. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko główny specjalista ds. uzdrowiska w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

2021-08-23 14:22:56 Aktualności

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko główny specjalista ds. uzdrowiska w Urzędzie Miejskim w Pińczowie. więcej»

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2021-08-06 11:17:47 Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. Uzdrowiska w Urzędzie Miejskim w Pińczowie. więcej»

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

2021-08-04 09:16:28 Aktualności

INFORMACJA dotycząca programu priorytetowego Czyste Powietrze więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak IR.II.7840.3.3.2021 z dnia 13.07.2021 roku

2021-07-16 10:52:51 Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak IR.II.7840.3.3.2021 z dnia 13.07.2021 roku
więcej»

NFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie

2021-07-08 14:57:34 Aktualności

INFORMACJA
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie więcej»