Informacja o wynikach naboru

2013-09-05 08:40:35 Aktualności

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miejskim na stanowisko "Podinspektor ds. Księgowości podatków i opłat"

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miejskim

 na stanowisko "Podinspektor ds. Księgowości podatków i opłat"

Informujemy, ze  w  wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany żaden z kandydatów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Żaden z kandydatów nie osiągnął minimalnej liczby punktów wymaganych do zatrudnienia.

 

                                                          Przewodniczący komisji konkursowej

                                                                 ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                  mgr inż. Marek Zatorski

Zobacz również: