OGŁOSZENIE dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Pińczów

2019-03-13 11:51:53 Aktualności

OGŁOSZENIE dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Pińczów

OGŁOSZENIE

dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Pińczów

 

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje:

·        z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Pińczów, zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów,

·        potwierdzeniem przekształcenia będzie wydane z urzędu zaświadczenie zawierające informację o wysokości oraz okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej, a także możliwości uzyskania bonifikaty z tytułu jednorazowej spłaty,

·        zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą Nr IV/27/2018 udziela się bonifikaty w wysokości 99% w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,

·        druk zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty zostanie przesłany wraz z zaświadczeniem,

·        szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 234 53 15.

Zobacz również: