Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach

2019-11-22 12:14:43 Aktualności

Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach ZRRiD.RN.5140.1.6.2019 z dnia 20.11.2019r.

Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania znak DOK.DOK3.9700.103.2019.AZ PW:119712 - 2020-04-02 13:26:22

  • Informacja o wszczęciu postępowania znak DOK.DOK3.9700.103.2019.AZ PW: 119710 - 2020-04-02 13:15:37
  • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Ochrona i promocja zdrowia ..." - 2020-03-16 12:54:57
  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego - 2020-02-13 11:27:42
  • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój - 2020-02-06 07:47:18
  • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Lądowej - 2020-01-17 10:14:49
  • Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach - 2020-01-10 14:01:30
  • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój - 2020-01-08 08:47:52
  • Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - 2019-12-31 13:38:48
  • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach - 2019-12-17 09:24:09