Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

2015-08-27 14:18:09 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom o nazwie „Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek – prowadzenie warsztatów, spotkań oraz zajęć profilaktycznych socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży „Wszyscy razem w Wolnej Strefie” – tryb pozakonkursowy.

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi można zgłaszać w trybie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres: Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3-go Maja 10 28-400 Pińczów fax: 413572645 e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl 

pobierz ofertę

Zobacz również: