Decyzja

2016-05-24 14:46:03 Aktualności

Decyzja Nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o udzieleniu zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pińczów.

Decyzja Nr 1/2016

Decyzja Nr 1/2016 z dnia 17.10.2016

Zobacz również: