Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów dnia 14.02.2006 rok                         

                             I  N  F  O  R  M  A  C  J  A 

                BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW 

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami/

podaję   do  publicznej   wiadomości

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  zamieszczono wniosek na realizację przedsięwzięcia pn. „Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej  PLUS  – GSM  Nr  BT – 1 2543  Gacki  -  ROSI   w miejscowości  Leszcze na działce o nr  ewid. 475/42. (ZPG Gacki ).

Zainteresowani  mogą  składać  ewentualne  wnioski  i  uwagi  w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. Złotej 7 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do 7 marca 2006 rok .  

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 689

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-02-17 13:34:09
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-02-20 11:49:05
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-02-17 13:34:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony