Ogłoszenia

Wersja do druku

Ogłoszenia

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PLUS – GSM Nr BT – 1 2503 Stawiany - ROSI w miejscowości Chruścice na działce o nr ewid. 1653.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów pod nazwą "Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej PLUS – GSM Nr BT – 1 2543 Gacki - ROSI w miejscowości Leszcze na działce o nr ewid. 475/42. (ZPG Gacki )".

INFORMACJA O FIRMIE ZBIERAJĄCEJ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNYI ELEKTRYCZNY

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów” – etap II: kanalizacja sanitarna – grawitacyjna i tłoczna wraz z pompowniami i przyłączami energetycznymi oraz siecią wodociągową dla miejscowości Szarbków, Chruścice, Chwałowice, Chrabków, Uników.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów” – etap II: kanalizacja sanitarna – grawitacyjna i tłoczna wraz z pompowniami i przyłączami energetycznymi oraz siecią wodociągową dla miejscowości Szarbków, Chruścice, Chwałowice, Chrabków, Uników.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów” – etap II: kanalizacja sanitarna – grawitacyjna i tłoczna wraz z pompowniami i przyłączami energetycznymi oraz siecią wodociągową dla miejscowości Szarbków, Chruścice, Chwałowice, Chrabków, Uników.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach -Bogucice I, Bogucice II, Marzęcin gm.Pińczów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i GminyPińczów

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach - Brzeście, Podłęże,m.Pińczów .

Obwieczszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap II: kanalizacja sanitarna – grawitacyjna i tłoczna wraz z pompowniami i przyłączami energetycznymi oraz siecią wodociągową dla miejscowości Szarbków, Chruścice, Chwałowice, Chrabków, Uników”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I”

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja o umieszczeniu wniosku na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku z koryta rzeki NIDY w km 59 +400 do 60 + 800 celem odmulenia.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1286

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2004-02-11 10:11:09
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-02-17 12:52:15
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2004-02-11 10:11:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony