Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

  

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

 

                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 06 kwietnia 2006 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej 15kV, stacji transformatorowej słupowej i linii kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną budynku gospodarczego zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 45, a położonej w obrębie 15 miasta Pińczowa przy ul. Batalionów Chłopskich.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3-go Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w obrębie 15 miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.

 

 

Pińczów, dnia 14 kwietnia 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 992

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-04-18 15:06:53
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-04-19 08:31:52
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-04-21 11:26:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony