Strona główna BIP
Urząd Miejski w Pińczowie - Biuletyn Informacji Publicznej www.pinczow.com.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Ogłoszenia

Ogłoszenia
Przetargi
Archiwum przetargów

 Prawo lokalne

Baza Aktów Własnych
Statut Gminy Pińczów
Uchwały Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 Oświadczenia majatkowe

Władze Gminy
Radni Rady Miejskiej w Pińczowie
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

 Rada Miejska

Kompetencje
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Kluby Radnych

 Urząd Miejski

Dane teleadersowe
Sołectwa
Regulamin Urzędu Miejskiego w Pińczowie
Sprawy obywateli
Wydziały Urzędu Miejskiego w Pińczowie
Przyjęcia interesantów
Kontrole
Wybory i Referendum

 Majątek Gminy

Majątek Gminy Pińczów

 Jednostki organizacyjne gminy bez osobowości prawnej

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie
Muzeum Regionalne w Pinczowie
archiwum - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie - archiwum
Jednostki oświatowe

 Jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ogłszenia
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie
Wodociągi Pińczowskie
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy PińczówDo druku
Pińczów, 22.05.2006 ROŚ. IIIb7627/11 /06 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że: 1. w dniu 18.05.2006r. przedłożono do uzgodnienia projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazowej sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miasta Pińczowa: na wniosek PFK GASKON S.A 02-512 Warszawa, ul. Puławska 14, działając za pośrednictwem pełnomocnika Stanisława Sobierajskiego, Pińczów, ul. Przemysłowa 4 Pieczęć podłużna o treści: Urząd Miejski 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10 tel. (041)3573912; fax:(041)3572645 Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pińczów, dn. 22.05.2006r. ROŚ. IIIb.7627/ 11/06 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Środowiska i Rolnictwa Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 950 Kielce Urząd Miejski w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska stosownie do zapisów art. 48 ust.2pkt.3 ppkt. a, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) przedkłada celem uzgodnienia: 1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie gazowej sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miasta Pińczowa 2. raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 3. zaświadczenie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4. projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 5. wykaz stron postępowania pieczęć o następującej treści: Z up.Burmistrza mgr Alina Pełka z-ca Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska (podpis) Otrzymują: 1. adresat 2. strony postępowania otrzymują do wiadomości obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów 3. a/a 2. Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy pon. śr. czw. w godz. 730 - 1530 , wt. w godz. 730 - 1700, pt. w godz. 730 - 1400 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Łukasz Łaganowski

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 676
Utworzył: Małgorzata Buczak, data utworzenia: 2006-05-25 12:52:15
Opublikował: Jan Szarawara, data publikacji: 2006-05-29 08:02:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pińczowie redaguje: Marcin Kozłowski
tel. 412345233 fax. 412345101
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl