Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów, 22.05.2006 ROŚ. IIIb7627/11 /06 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że: 1. w dniu 18.05.2006r. przedłożono do uzgodnienia projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazowej sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miasta Pińczowa: na wniosek PFK GASKON S.A 02-512 Warszawa, ul. Puławska 14, działając za pośrednictwem pełnomocnika Stanisława Sobierajskiego, Pińczów, ul. Przemysłowa 4 Pieczęć podłużna o treści: Urząd Miejski 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10 tel. (041)3573912; fax:(041)3572645 Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pińczów, dn. 22.05.2006r. ROŚ. IIIb.7627/ 11/06 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Środowiska i Rolnictwa Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 950 Kielce Urząd Miejski w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska stosownie do zapisów art. 48 ust.2pkt.3 ppkt. a, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) przedkłada celem uzgodnienia: 1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie gazowej sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miasta Pińczowa 2. raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 3. zaświadczenie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4. projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 5. wykaz stron postępowania pieczęć o następującej treści: Z up.Burmistrza mgr Alina Pełka z-ca Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska (podpis) Otrzymują: 1. adresat 2. strony postępowania otrzymują do wiadomości obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów 3. a/a 2. Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy pon. śr. czw. w godz. 730 - 1530 , wt. w godz. 730 - 1700, pt. w godz. 730 - 1400 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Łukasz Łaganowski
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 863

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-05-25 12:52:15
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-05-29 08:02:30
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-05-25 12:52:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony