Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów dnia 12.07 .2006 rok I N F O R M A C J A BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Stosownie do art. 32 ust.1 pkt.1 w związku z art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póź. zmianami ) podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn : poszukiwanie i rozpoznawanie złoż kopaliny pospolitej- wapienie na działkach o nr ewid.386 i 388/1 w miejscowości Włochy . Zainteresowani mogą składać ewentualne wnioski i uwagi w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie ,ul. Złota 7 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do dnia 2 sierpnia 2006 rok. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Łukasz Łaganowski
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 788

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-07-13 10:57:23
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-07-14 08:47:20
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2006-07-13 10:57:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony