Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 44/06

Wersja do druku

Zarządzenie  Nr 44/06

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 23.05.2006  roku.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

         Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) oraz  § 33 ust. 4 - pkt. 14) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 767 na ul. Batalionów Chłopskich w Pińczowie
- etap II"
w trybie przetargu nieograniczonego w następującym składzie:

 

1. Ryszard Barna                     -        Przewodniczący Komisji,

2. Edyta Pawlusek                    -        Sekretarz Komisji,

3. Urszula Wilkus                     -        Członek Komisji,

4. Piotr Winiarski                     -        Członek Komisji,

5. Włodzimierz Spychała          -        Członek Komisji,

6. Tomasz Zając                      -        Członek Komisji,

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1220

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-07-17 08:16:02
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-07-31 08:37:06
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-07-17 08:16:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony