2006

Wersja do druku

Rejestr 2006 roku zawiera 116 zarządzeń

 

zarzadznie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 26.01.2006rok

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 2/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31 stycznia 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 3/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 lutego 2006 roku

w sprawie realizacji zamówień na publikacje książkowe i prasowe

Zarządzenie Nr 4/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08 lutego 2006 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 5/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2006 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 6/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2006 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 44/06

Zarządzenie Nr 44/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.05.2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 7/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2006 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2006r. z obszaru: kultura fizyczna, sport i turystyka

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 53/06

Gmina Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ulicy Grodziskowej wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej - projekt

Zarządzenie Nr 8/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2006 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2006r. z obszaru: ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 52/06

Zarządzenie Nr 52/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 9/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2006 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2006r. z obszaru pomocy społecznej: „Uruchomienie i prowadzenie świetlicy dziennego pobytu dla osób starszych”

Zarządzenie nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu.

Zarządzenie nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

zarzadzenie nr 12 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.02.2006 roku

w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej

zarzadzenie nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.02.2006 r.

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 18/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07 marca 2006 roku

Zarządzenie Nr 18/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07 marca 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pińczów na 2006 rok

Zarządzenie Nr 19/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 marca 2006 roku

Zarządzenie Nr 19/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach bieżących w roku 2006"

Zarządzenie Nr 20/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2006 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2006r. z obszaru: kultura fizyczna, sport i turystyka

Zarządzenie Nr 21/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2006 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2006r. z obszaru: ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom

Zarządzenie Nr 22/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2006 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2006r. z obszaru pomocy społecznej: „Uruchomienie i prowadzenie świetlicy dziennego pobytu dla osób starszych”

Zarządzenie Nr 24/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 marca 2006 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Strażnika miejskiego w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Zarządzenie nr 27 Burmistrza Miasta i gminy Pińczów z dnia 05. 04. 2006 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Zarządzenie nr 28 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.04.2006 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Zarządzenie Nr 35/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 kwiecień 2006 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bogucice, Młodzawy Duże, Zakrzów, Podłęże, Marzęcin

Zarządzenie Nr 36/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wodociągów w miejscowościach: Borków, Mysiak, Krzyżanowice Średnie, Krzyżanowice Dolne

Zarządzenie Nr 37/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 39/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04 maja 2006 roku

Zarządzenie Nr 39/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006

Zarządzenie Nr 40/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 5 maja 2006 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie „ZAKUP SZEŚCIU KOMPUTERÓW Z OPROGRAMOWANIEM, DWÓCH DRUKAREK, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTOWEJ BRAMY INTERNETOWEJ”

Zarządzenie Nr 41/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 maja 2006 roku

Zarządzenie Nr 41/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006

Zarządzenie Nr 42/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 maja 2006 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dot. ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Zarządzenie Nr 43/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 maja 2006 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2006 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Z A R Z A D Z E N I E NR 45/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.06.2006 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie Nr 46/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 5 czerwca 2006 roku

w sprawie udostępnienia informacji o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą

Zarządzenie Nr 47/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 czewrwieca 2006 roku

Zarządzenie Nr 47/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 czewrwieca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 48 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 49/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej”

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 59/06

Zarządzenie Nr 59/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 51 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 54/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lipca 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

zarzadzenie nr 55 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 18.07. 2006 r

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

zarzadrzenie nr 56 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia18.07.2006 r.

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

zarzadzene nr 57 Burmistrza Miasta iGminy Pińczow z dnia 20.07.2006 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 60/06

Zarządzenie Nr 60/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr 61

W sprawie usuwania skutków suszy

Zarządzenie Nr 62/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 1 sierpnia 2006 roku

w sprawie ustalenia procedury udzielania urlopu wypoczynkowego

Zarządzenie Nr 63/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 sierpień 2006 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Pływalni Miejskiej w Pińczowie

Zarządzenie Nr 64/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 sierpnia 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania wpływu do Urzędu faktur oraz rachunków za usługi, dostawy i roboty budowlane

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 66/06

Zarządzenie Nr 67/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 sierpnia 2006 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Wymiana okien w Urzędzie Miejskim w Pińczowie”

zarzadzenie nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.08.2006 r

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 69/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 sierpnia 2006 roku

Zarządzenie Nr 69/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006

zarzadzenie nr 70 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.08.2006 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 71 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.09.2006 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie nr 72 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 01.09.2006 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 73/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 września 2006 roku

w sprawie procedury wydania polecenia wyjazdu służbowego

Zarządzenie Nr 74/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07 września 2006 roku

Zarządzenie Nr 74/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006

Zarządzenie Nr 75/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 września 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 76/06

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 77/06

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 78/06

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 79/06

Zarządzenie Nr 80/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 września 2006 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 81/06

Zarządznie nr 83 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.09.2006 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 84/06

Zarządzenie Nr 85/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 października 2006 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do zamówienia publicznego p.n.: „Dobudowa oświetlenia drogowego na istniejącej sieci n.n. w Zagości Starej (Parcelacja)”

Zarządzenie Nr 86/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 października 2006 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Zarządzenie Nr 87/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 października 2006 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 88/06

Zarządzenie Nr 89/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 października 2006 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego narzędzi i instrumentów pracy wykorzystywanych w warsztacie Urzędu Miejskiego

Zarządzenie Nr 90/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 października 2006 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla następującego zadania "Partycypacja w Kosztach przebudowy ul. Bat. Chłopskich w Pińczowie”

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 91/06

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 93/06

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 94/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.10.2006 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 59/06

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 96/06

Zarządzenie Nr 97/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 listopada 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 98/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 listopada 2006 roku

w sprawie powołania Rady ds. Kultury zwaną dalej „Radą”, w skład której wchodzi 13 (trzynastu) członków

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 105/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.12.2006 roku

Zarządzenie Nr 99/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 listopada 2006 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

ZARZĄDZENIE NR 109/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczówz dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

W sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE NR 108/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2006 r.w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

W sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Z A R Z A D Z E N I E NR 110/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.12.2006 roku

Z A R Z A D Z E N I E

Zarządzenie Nr 101/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 listopada 2006 roku

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zarządzenie Nr 104/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany niektórych zarządzeń

Zarządzenie Nr 107/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie powołania jednego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zarządzenie Nr 115/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie powołania zespołu do rozliczenia działań prawno-finansowych przy modernizacji pływalni miejskiej w Pińczowie


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4392

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2005-12-28 14:37:12
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2005-12-28 14:51:05
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-06-23 12:05:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony