Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów dnia 20.07.2006 rok

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

        Stosownie do art. 32 ust.1 pkt.1 w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póź.  zmianami)

 

                                      podaję do publicznej wiadomości,

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek o wydanie decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody   na realizację przedsięwzięcia pn: budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz  z przyłączami do budynków w miejscowości Kowala gm. Pińczów.

Zainteresowani mogą składać ewentualne wnioski i uwagi w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. Złota 7 w terminie 21dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do dnia 11 sierpnia 2006 rok.

 

 

 

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

                                                                          mgr inż. Łukasz Łaganowski
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 745

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-07-20 13:36:02
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-07-31 08:34:45
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2011-08-22 13:55:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony