Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 60/06

Wersja do druku

 

 

         Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 ze zm.) , § 29 ust.4 pkt.14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie oraz § 1 zarządzenia Nr 43/05 Burmistrza Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 60/06

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 26 lipca 2006r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 Pińczów z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Miejskim w Pińczowie oraz prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości udzielonych zamówień publicznych zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla  następującego zadania:

 

„Budowa ulicy Republiki Pińczowskiej (projekt)”

 

w następującym składzie:

1. Urszula Wilkus - Przewodniczący Komisji,

2. Anna Kawiorska - Sekretarz Komisji,

3. Zygmunt Jadowski - Członek Komisji,

4. Waldemar Szymczyk - Członek Komisji,

5. Włodzimierz Spychała - Członek Komisji.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1028

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-08-02 09:51:18
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-08-03 10:02:54
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-08-02 09:51:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony