Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 76/06

Wersja do druku

Zarządzenie  Nr 76/06

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 11.09.2006  roku.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

         Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) oraz  § 33 ust. 4 pkt. 14) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych obejmujących:

1.     „Modernizacja drogi w Zagości Nowej”

2.     „Modernizacja drogi Zagorzyce - Teresów”

3.     „Modernizacja drogi w Marzęcinie”

w trybie przetargu nieograniczonego w następującym składzie:

 

1. Ryszard Barna                     -        Przewodniczący Komisji,

2. Piotr Winiarski                     -        Sekretarz Komisji,

3. Edyta Pawlusek                    -        Członek Komisji,

4. Urszula Piwowarska             -        Członek Komisji,

5. Włodzimierz Spychała          -        Członek Komisji,

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 841

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-09-12 10:03:03
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-09-12 16:53:38
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-09-12 10:03:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony