Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 77/06

Wersja do druku

Zarządzenie  Nr 77/06

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 11.09.2006  roku.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

         Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) oraz  § 33 ust. 4 pkt. 14) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych obejmujących:

1.     „Modernizacja dróg gminnych w m. Pasturka etap I”

2.     „Modernizacja ulicy Złota w Pińczowie (nakładka asfaltowa)”

3.     „Modernizacja ul. Przemysłowej (nakładka asfaltowa)”

w trybie przetargu nieograniczonego w następującym składzie:

 

1. Ryszard Barna                     -        Przewodniczący Komisji,

2. Anna Kawiorska                   -        Sekretarz Komisji,

3. Edyta Pawlusek                    -        Członek Komisji,

4. Urszula Piwowarska             -        Członek Komisji,

5. Włodzimierz Spychała         -        Członek Komisji,

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 809

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-09-12 10:04:46
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-09-12 16:53:27
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-09-12 10:04:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony