zarzadzenie nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.02.2006 r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 13/06

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 23.02.2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/, art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 /,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4  ust. 3  ustawy   z   dnia   24 czerwca 1994 r. o własności lokali  /jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/, Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XXVIII/220/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu,  oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie  z  dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

 

                        Postanawia  się  zbyć na  rzecz Państwa Mieczysława i Heleny  małż. Pruś lokal  mieszkalny  nr 2 o pow. użytkowej  46,20 m2 wraz z  piwnicą o pow.9,75m2, położony w  budynku  mieszkalnym wielorodzinnym w Pińczowie przy ulicy 3 Maja nr 61  oraz pomieszczenia komórki o pow.8,20 m2 / Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 64,15 m2/ o wartości 38.900,00 zł. /słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia lokalu wynosi 5.835,00 złotych /słownie: pięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych/ wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynoszącym  64,15/1109,60  części  działki nr 5/6 o pow.3265 m2 o wartości 5.500,00 zł./słownie: pięć tysięcy  pięćset  złotych/, po uwzględnieniu  bonifikaty cena  nabycia  wynosi  825,00 złotych /słownie: osiemset  dwadzieścia pięć  złotych/

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1078

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-10-04 11:01:20
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-05 07:45:52
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-10-04 11:01:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony