Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

             Pińczów, dnia 06.10.2006r.

ROS.II.7627/9/12/06

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

 

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

 

1.  w dniu 06.10.2006r. w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” wpłynęło postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego znak:ŚR.IV.6613/2-260/06 z dnia 02.10.2006r.

 

     

 

2.   Doręczenie postanowienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy
w godz. pon. śr. czw. 730 – 1530, wt. 730 -1700 i pt. 730-1400.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

mgr inż. Łukasz Łaganowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 768

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-10-10 08:18:41
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-11 07:57:38
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2006-10-10 08:18:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony