Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

                                                                                                               Pińczów, dnia 18.10.2006r.

ROS.II.7627/78/11/06

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

1. w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa ulicy Przemysłowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami odwadniającymi i odprowadzającymi wody opadowe oraz urządzeniami oświetleniowymi) informuję, że w dniu 18.10.2006r. wystąpiono z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia do Wojewody Świętokrzyskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju. Wnioski miały następującą treść:

 

Pieczęć podłużna o treści:

Urząd Miejski

28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10

tel. (041)3573912; fax: (041) 3572645

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pińczów, 18.10.2006

ROŚ.II. 7627/78/9/06

                                                                               Wojewoda Świętokrzyski

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce

 

Stosownie do zapisów art. 48 ust. 2 pkt. 3 ppkt. a, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie przedkłada celem uzgodnienia:

1.        kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Przemysłowej” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami odwadniającymi i odprowadzającymi wody opadowe oraz urządzeniami oświetleniowymi), wnioskodawca: Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów

2.        kserokopię zaświadczenia dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3.        projekt warunków realizację przedsięwzięcia

4.        informację o przedsięwzięciu

5.        wykaz stron postępowania

 

                                                                                              Pieczęć o następującej treści: Z up.Burmistrza  mgr Alina Pełka

                                                                                                                                             z-ca Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska (podpis)

Otrzymują:

1. adresat

2. strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA powiadamia się obwieszczeniem

3. a/a

 

 

Pieczęć podłużna o treści:

Urząd Miejski

28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10

tel. (041)3573912; fax: (041) 3572645

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pińczów, 18.10.2006

ROŚ. II.7627/78/10/ 06

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ul. Stefana Batorego 2, 28 – 100 Busko - Zdrój

 

Stosownie do zapisów art. 48 ust. 2 pkt. 3a, ust. 3 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie przedkłada celem uzgodnienia:

1.              kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Przemysłowej” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami odwadniającymi i odprowadzającymi wody opadowe oraz urządzeniami oświetleniowymi), wnioskodawca: Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10. 28 – 400 Pińczów

2.               kserokopię zaświadczenia dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3.              projekt warunków realizację przedsięwzięcia

4.              informację o przedsięwzięciu

5.              wykaz stron postępowania

 

                                                                                                              Pieczęć o następującej treści: Z up.Burmistrza  mgr Alina Pełka

                                                                                                              Z-ca Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska (podpis)

 

Otrzymują:

1. adresat

2. strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA powiadamia się obwieszczeniem

3. a/a

 

2. Doręczenie powyższych wniosków stronom będących przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy pon. śr. czw. w godz. 7.30 – 15.30,, wt. w godz. 7.30 – 17.00, pt. w godz. 7.30-14.00

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

mgr inż. Łukasz Łaganowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 882

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-10-20 09:47:00
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-20 12:47:17
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2006-10-20 09:47:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony