Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 93/06

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 93/06

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia  30 października 2006 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

 

         Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 ze zm.) , § 29 ust.4 pkt.14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie oraz § 1 zarządzenia Nr 43/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Miejskim w Pińczowie oraz prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości udzielonych zamówień publicznych zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla  następującego zadania:

 

1.     „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006/2007 na terenie miasta i gminy Pińczów”

 

w następującym składzie:

1. Ryszard Barna                     - Przewodniczący Komisji,

2. Anna Kawiorska                   - Sekretarz Komisji,

3. Urszula Piwowarska             - Członek Komisji,

4. Grzegorz Tracz                    - Członek Komisji,

5. Włodzimierz Spychała          - Członek Komisji.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                          Z up. Burmistrza

 

                                                                                     mgr Jan Bębenek

                                                                                      Z-ca Burmistrza


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1088

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-10-30 15:23:12
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-31 15:07:40
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-10-30 15:23:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony