ZA R Z Ą D Z E N I E NR 94/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.10.2006 roku

Wersja do druku

ZA R Z Ą D Z E N I E    NR 94/06

BURMISTRZA  MIASTA   I  GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  30.10.2006  roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

         Na  podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz.2603),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w  drodze  bezprzetargowej  w  brzmieniu określonym  przez załącznik  Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów

Załączone pliki:

załącznik nr 1
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_94_06.doc - 41.472 KB) Data publikacji: 2006-11-02 14:58:29 Redaktor: Małgorzata Buczak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 743

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-11-02 14:42:28
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-11-03 08:10:11
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-11-02 14:42:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony