Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, Budowa odcinka drogi.

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE  

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, z dnia 16 listopada 2006 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka drogi dojazdowej klasy technicznej D ½ wraz z placem manewrowym, chodnikiem jednostronnym, zjazdami indywidualnymi na przylegające posesje sąsiednie, dojściem do przedszkola przy ul. Klasztornej, odwodnieniem i przebudową oświetlenia (nawierzchnia dojazdu utwardzona, chodnik z kostki betonowej), w obrębie nieruchomości oznaczonych nr nr ewid. 168/16, 171, 277/1 położonych na obrębie 13 miasta Pińczowa.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Pińczów, dnia 21 listopada 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 995

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2006-11-22 09:53:56
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-11-23 08:49:46
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2006-11-22 09:53:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony