ZA R Z Ą D Z E N I E NR 105/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.12.2006 roku

Wersja do druku

ZA R Z Ą D Z E N I E    NR 105/06

BURMISTRZA  MIASTA   I  GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  08.12.2006  roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

         Na  podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz.2603),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w  drodze  bezprzetargowej  w  brzmieniu określonym  przez załącznik  Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów


Załączone pliki:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105_06
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_105_06.doc - 38.4 KB) Data publikacji: 2006-12-13 12:30:09 Redaktor: Małgorzata Buczak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1035

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-12-13 12:27:04
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-12-13 15:03:12
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-01-22 12:08:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony