Obwieszczenie Burmistrza Miasta igminy Pińczów - Przebudowa ul. Batalionów Chlopskich, Budowa Konalizacji deszczowej.

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2006 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Pińczowa i oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 275/3, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

Strony postępowania mogą zapoznać się z powyższą decyzją, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z jej treścią nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji /tj. ul. Batalionów Chłopskich/.

Pińczów, dnia 28 grudnia 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 819

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-01-02 08:56:32
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-01-02 12:01:05
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-01-02 08:56:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony