Obwieszczenie Burmistrz Miasta I Gminy Pińczów - Budowa kanalizacji sanitarnej /grawitacyjnej/ w ulicy Kluka.

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 15 stycznia 2007 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości położonych w obrębie 12 miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

1/3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20/4, 21/1, 21/2, 26/10, 26/11,

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej /grawitacyjnej/ w ulicy Kluka.

Strony postępowania mogą zapoznać się z niniejszą decyzją, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z jej treścią nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w obrębie 12 miasta Pińczowa /ul. Kluka/.

Pińczów, dnia 15 stycznia 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 894

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-01-17 09:39:14
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-01-17 15:19:59
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-01-17 09:39:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony