Zarządzenie Nr 17/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2007 roku

Wersja do druku

 

   Z A R Z A D Z E N I E   NR   17/07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  15.02. 2007 r.  

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 1,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr.261, poz.2603) ,  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

           1.  W związku z zakończeniem z wynikiem negatywnym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym, położonej  w Starej Zagości, oznaczonej w ewidencji gruntów, numerami  działek: 335/7  o powierzchni 1500 m2, 334/1 o powierzchni 1800 m2 i 818/2 o powierzchni 1800 m2, o łącznej powierzchni  - 5100 m2,    -  obniża się w drugim przetargu  cenę wywoławczą tej nieruchomości  o kwotę 15 000,00 zł

   

            2.  Po  obniżeniu  o którym mowa w pkt. 1, cena wywoławcza  w drugim przetargu  stanowi  kwotę:  60 000,00 zł. ( słownie:   sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 870

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2007-04-19 15:13:18
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-04-20 08:31:13
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-04-20 09:53:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony