Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Wszczęcie postępowania, Zakład Karny Budowa budynku dla osadzonych.

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że na wniosek Zakładu Karnego, z dnia 29 listopada 2007 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej na terenie istniejącego Zakładu Karnego w Pińczowie, dla inwestycji polegającej na:

 

§        budowie budynku zakwaterowania osadzonych wraz z polami spacerowymi,

§        budowa drogi wewnętrznej,

§        budowa przepompowni ścieków sanitarnych,

§        budowa przepompowni wód drenażowych,

§        budowa linii kablowej zasilanej z istniejącej stacji trafo do rozdzielni niskiego napięcia,

        

usytuowanej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 99/3 położonej na obrębie 5 miasta Pińczowa.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 

 

Pińczów, dnia 4 grudnia 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 972

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-12-04 13:01:52
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-12-04 14:02:06
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-12-04 13:01:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony