Uchwała Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wersja do druku

w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Pińczów na 2008 rok

Załączone pliki:

Uchwała Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.
(Uchwala_nr_XIX_155_07.doc - 68.608 KB) Data publikacji: 2008-01-07 08:03:47 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2008 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.
(Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XIX_155_07.xls - 168.448 KB) Data publikacji: 2008-01-07 08:06:32 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.
(Zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_XIX_155_07..xls - 168.96 KB) Data publikacji: 2008-01-07 08:32:40 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.
(Zalacznik_nr_3_do_uchwaly_nr_XIX_155_07.xls - 168.96 KB) Data publikacji: 2008-01-07 08:35:24 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.
(Zalacznik_nr_3_a_do_uchwaly_nr_XIX_155_07.xls - 168.96 KB) Data publikacji: 2008-01-07 08:37:24 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.
(Zalacznik_nr_4_do_uchwaly_nr_XIX_155_07.xls - 168.96 KB) Data publikacji: 2008-01-07 08:39:32 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.
(Zalacznik_nr_5_do_uchwaly_nr_XIX_155_07.xls - 169.472 KB) Data publikacji: 2008-01-07 08:42:40 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.
(Zalacznik_nr_6_do_uchwaly_nr_XIX_155_07.xls - 169.472 KB) Data publikacji: 2008-01-07 08:45:32 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.
(Zalacznik_nr_7_do_uchwaly_nr_XIX_155_07.xls - 169.472 KB) Data publikacji: 2008-01-07 09:03:12 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan dotacji przedmiotowych w 2008 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.
(Zalacznik_nr_8_do_uchwaly_nr_XIX_155_07.xls - 169.472 KB) Data publikacji: 2008-01-07 09:36:27 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan dotacji podmiotowych w 2008 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.
(Zalacznik_nr_9_do_uchwaly_nr_XIX_155_07.xls - 169.984 KB) Data publikacji: 2008-01-07 09:44:52 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dotacje celowe

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.
(Zalacznik_nr_10_do_uchwaly_nr_XIX_155_07.xls - 169.984 KB) Data publikacji: 2008-01-07 09:47:05 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan przychodów i wydatków Gminnego Fun duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Prognoza długu publicznego na lata 2008 - 2015
(prognoza_dlugu...xls - 169.984 KB) Data publikacji: 2008-01-07 09:58:40 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Prognoza długu publicznego

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 846

Wprowadził(a) do systemu: Mirosława Ciesielska, data: 2008-01-07 08:00:03
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-01-08 13:16:42
Ostatnia zmiana: Mirosława Ciesielska, data: 2008-01-07 08:00:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony