Stanowiska Pracy w Wydziale Planowania PrzestrzennegoDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-09-07 11:36:29

NACZELNIK

WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

URZĘDU MIEJSKIEGO W PIŃCZOWIE

mgr inż. MARCIN SKOWRON

 

mgr inż. JANUSZ ZIELIŃSKI

ds. obsługi programu „LEADER”

oraz planowania strategicznego

w Wydziale Planowania Przestrzennego

 

mgr inż. DARIUSZ GOLIK

inspektor ds. planowania przestrzennego,

aktualizacji planu, studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

w Wydziale Planowania Przestrzennego

 

mgr URSZULA PIWOWARSKA

inspektor

ds. zagospodarowania przestrzennego,

w Wydziale Planowania Przestrzennego

 

mgr MARCIN ZIEMBA

inspektor ds. planowania przestrzennego,

w Wydziale Planowania Przestrzennego

 Powrót