Uchwała Nr XL/374/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-01-11 11:04:15

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka

Powrót