ZA R Z Ą D Z E N I E NR 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.02.2010 roku w sprawie obniżenia oceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Wersja do druku

Z A R Z A D Z E N I E   NR  8/2010

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  04.02. 2010 r.

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 1,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr.261, poz.2603) ,  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

 

 1.  W związku z zakończeniem z wynikiem negatywnym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem ujęcia wody, położonej  w  Bogucicach Pierwszych, oznaczonej w ewidencji gruntów  nr działki  25/1  o powierzchni 0,1400 ha    -  obniża się w  drugim przetargu  o  48 %  tj. o kwotę 6 720,00 zł  cenę wywoławczą  z pierwszego przetargu, która wynosiła                14 000,00 zł       

 2.  Po  obniżeniu  o którym mowa w pkt. 1 cena wywoławcza  w drugim przetargu     stanowi  kwotę  7 280,00 zł.

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału  Ochrony Środowiska                 i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 444

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-02-04 12:36:01
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-02-04 15:02:04
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-02-04 12:36:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony