Zarządzenie Nr 75/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.09.2010 roku w sprawie pomocy dla mieszkańców wsi Zakrzów

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 75/10

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 17.09.2010 roku

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

W związku ze zdarzeniem losowym, jakie miało miejsce w miesiącu maju i wrześniu 2010r. w miejscowości Zakrzów – gmina Pińczów, polegającym na wylaniu rzeki Nidy z koryta i podtopieniu budynków:

1.      Postanawiam przeznaczyć kwotę 25 000 zł na zasiłki celowe zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593)  w wysokości 500 zł na budynek mieszkalny.

2.       Zasiłek przysługuje na jeden budynek mieszkalny jego właścicielowi lub samoistnemu posiadaczowi zamieszkałemu we wsi Zakrzów, poszkodowanemu w wyniku podtopienia (protokół spisany przez komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 69/2010 z dnia 8 września 2010 r).

 

§2

Kwota o której mowa w §1 zostanie przekazana z budżetu Gminy na konto Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko - Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 653

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-12-06 09:28:48
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-12-06 12:07:51
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-12-06 09:28:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony